Cảnh báo tình trạng lợi dụng hình ảnh sản phẩm dây nhựa giả mây

Xem

Kính thưa quý khách!

Hiện nay trên mạng (Internet) có một số cá nhân và doanh nghiệp lợi dụng hình ảnh sản phẩm của chúng tôi sử dụng cho mục đích riêng làm giảm uy tín cũng như cách nhìn nhận của khách hàng về hình ảnh sản phẩm trên Website cũng như trên Internet.
Chúng tôi khẳng định về bản quyền hình ảnh sản phẩm thuộc:
Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Dây Nhựa Giả Mây chụp (file gốc) và cắt theo kích thước chuẩn (1024x768) và được đăng tải trên Website http://www.daynhuagiamay.com/vi
cùng một số trang đăng tin như:
1. Mạng xã hội Facebook
2. Mạng xã hội Twitter
3. Mạng xã hội LinkedIn
4. Web diễn đàn
5. Blogs

những website khác sử dụng hình ảnh tương tự đều là giả mạo và lạm dụng hình ảnh của chúng tôi...
GỬI LỜI CẢNH BÁO TỚI MỘT SỐ TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CÓ SỬ DỤNG HÌNH ẢNH HOẶC COPY NỘI DUNG
Dưới đây là danh các website có sử dụng nội dung hoặc hình ảnh của chúng tôi:
http://daynhuawicker.esy.es/
http://daynhuawicker.com/
http://www.nhuavipora.com/vi/
Chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh nếu các cá nhân tổ chức sử dụng hình ảnh và nội dung khi chưa được sự đồng ý của chúng tôi.
(Admin) Trân trọng.

Liên hệ quảng cáo
Liên hệ quảng cáo

Main Menu Bar

Liên hệ quảng cáo